Sıkça Sorulan Sorular


 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Doğru boyama sırası  şöyledir:
1. Tavanlar
2. Duvarlar
3. Kapı ve Pencereler
4. Parkeler

Bu durumda önce yüzey hazırlığı yapmanız önerilir. Buna göre; ahşabın nemi %18’i geçmemeli, yüzeyde toz, kir, yağ gibi yabancı maddeler bulunmamalı, budak reçineleri kusturulmalı ya da budaksız parça ile değiştirilmelidir. Bir sonraki adım astarlama adı verilen, ahşabın korunmasına yönelik “Emprenye” işlemini uygulanmasıdır. Son olarak ise vernikli ahşap koruyucu ya da son kat boya ile boyama işlemini tamamlamanız tavsiye edilir.

Eğer binanızın dış duvarlarında, çatlaklardan içeri sızan bir su girişi yok ise; büyük olasılıkla sorun binanızda ısı yalıtım sisteminin olmayışından kaynaklanmaktadır. Sorununuzun çözümü ise öncelikle binanızın dıştan ısı yalıtımının yapılmasının ardından, iç duvarlarda gerekli tamiratların halledilmesi ve anti bakteriyel bir iç cephe duvar boyası ile boyanmasıdır.

öncelikle zeminde toz, kir, yağlılık, nemlilik v.b. yabancı maddelerin olmamasına dikkat edilmelidir. Parlak yüzeyler mutlaka uygun zımpara kağıdı ile zımparalanmalı ve ürünler ambalaj ve/veya teknik bülteninde belirtildiği oranlarda tavsiye edilen incelticiler ile inceltildikten sonra uygun uygulama ekipmanları ile uygulanmalıdır.

İki rengin farklı tonları yan yana gelirse, her iki rengin de değeri artar: açık renk daha açık ve koyu renk daha koyu görülür. Bu aklımızdan çıkarmamamız gereken bir özelliktir. Bu özellik sayesinde ton kontrastı yoluyla rengin değeri artırılabilir ve bir renk kontrastı elde edilebilir.Yine bu özelliğin bir sonucu olarak, bir rengin tek başına görünüşü ile bir başka rengin yanındaki görünüşü birbirinden farklı olur.Bir renk, eğer onu çevreleyen renk açık renk ise, daha koyu görünür. Bir renk, eğer onu çevreleyen renk koyu renk ise, daha açık görünür.

Ahşap yüzeylerde ahşabın özsuyunun alınması ve emiciliğinin kesilmesi için, daha önceleri yaygın olarak kullanılan bezir yağı uygulaması artık bitmek üzeredir. Çünkü bezir yağı ahşabı doygun hale getirirken ahşabın nemli kalmasına neden olur. Nemli yüzeyler, mikroorganizmaların üremesini hızlandıran ortamlardır. Ahşapta da yüzeyin nemli olması tahta kurdu oluşumunu hızlandırır. Bu nedenden dolayı, beziryağı uygulaması sakıncalıdır. Ahşabı koruma altına almak, tahta kurtlarının oluşumunu engellemek ve ahşabı doygun hale getirmek için PİNOSAN HAM TAHTA KORUYUCU ürünümüzün kullanılması gerekmektedir. Pinosan ürünü yapısında bulunan, özel katkılar sayesinde tahta kurdu oluşumunu engellemekte ve ahşabın ömrünü uzatmaktadır.

Sebebi:

a) Boyayı yüzeye gereğinden fazla aktarmak
b) Yüzeye aşırı yükleme yapmak
c) Tam yayılımı sağlayamayıp, yüzeyde akıntı izleri bırakmak
d) Boyanın belirtilen ölçülerin dışında inceltilmesi

Giderme Yöntemi:

Eğer uygulama aşamasında akma-sarkma farkediliyorsa, henüz dokunma kurumasına geçmeden gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Ancak dokunma kurumasını yaptıysa, yüzey tam kurumasını yapıncaya kadar bu haliyle bırakılmalı daha sonra zımpara yapılıp, lejant bilgilerinde ki sarfiyat ve inceltme oranları dikkate alınarak tekrar boyanmalıdır.

Sadece sentetik boyama sistemlerinde kullanılan ürün grubudur. Dolgulu malzemeler olup, beyaz renklidir.

Sağladığı yararlar:

a) Son kat boyanın yüzey tarafından emilmesini engeller, Yüzeyde oluşan dalgalanmayı engeller.
b) Son kat boyanın yapışma performansını artırır.

Geleneksel, bildiğimiz boyalarda, gerek iç, gerek dış cephe boyalarında, yüzeyde oluşan kirlilikler, Fiziksel bir takım etkilerle yüzeyden belli bir oranda temizlenebilir. (Yüzeylerin sabunlu bezle silinmesi, yıkanması...gibi)

Ancak Nanoteknolojik boyalar, formülasyon yapılarında, akıllı moleküller içermektedir. İçerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde zamanla yağmur suyu ve hava ile taşınarak yüzeyde tutunan organik kirleticiler güneş ışığı yada ışık etkisiyle parçalanarak zararsız bileşikleri olan CO2,su,nitrat ve sülfat tuzlarına dönüşür.

Temizleme döngüsü, boya yüzeyde olduğu sürece devam edecektir. Kirlenme hızı temizlenme hızını geçmediği sürece yüzey devamlı temiz kalacaktır. Böylece; Nanoteknolojik boyalar, Geleneksel boyalara göre, çok daha temiz kalarak, yüzeyde organik kirlerin oluşumuna izin vermeyecektir.

Sebebi:

a) Uygulama yapılan yüzeyin henüz, boya için hazır olmaması
b) Düşük kaliteli sert fırça kullanımı
c) Gereksiz yere fırçanın bastırılması
d) Boyanın uygulama viskozitesinin (kıvamının) tam ayarlanamadığı durumlarda bu sorun gelişir.

Giderme Yöntemi:

Yüzey tam kurumasını yaptıktan sonra, zımpara yapılır. Yüzey tekrar lejant bilgilerinde belirtildiği şekilde boyanır.

Sebebi :

a) Boya yapılan yüzeyin, yağlı kirli ve nemli olması
b) Ortamın yeterince havalandırılmaması, yeterli oksijenin ortamda bulunmaması
c) Hava sıcaklığı ve nemin uygun koşullarda olmaması
d) Boya içine yanlış inceltici katılması ve kuruma dengesinin bozulması

Giderme Yöntemi :

Genellikle sentetik esaslı boyalarda rastlanan bir sorundur. Sentetik esaslı boyalar, oksidasyon ile kurur. Yapıda ki, solventin (tinerin) buharlaşması ve yapıya oksijenin girmesi için su bazlı boyalara göre daha uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Bu nedenden dolayı, mutlaka lejant bilgileri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır. Ayrıca sentetik boyalarda inceltici olarak kullanılan sentetik tiner yerine: neft, gazyağı, selülozik tiner gibi çözücüler kullanılmamalıdır. Bu tip çözücüler, boyanın bağlayıcı yapısını bozup, geç kuruma probleminin yanısıra daha birçok soruna neden olmaktadır. Geç kuruma sorunu yaşanan yüzeyde, tam kurumanın gerçekleşmesini bekleyip, bu sürede oluşan toz ve taneciklerin zımpara yapılarak ortamdan uzaklaştırılması ve üretici firmanın belirttiği koşullar dahilinde, tekrar boyanması gereklidir.